תכנון ובנייה – היתרי בנייה ורישוי עסקים

דחיית תביעה למתן צו הריסה למבנה ללא היתר

ביהמ"ש דחה בקשה להוציא צו הריסה ללא הרשעה לתוספת בנייה ללא היתר למבנה קיים, זיכה את הלקוח שיוצג ע"י עו"ד סביר, וחייב את עיריית ת"א בהוצאות המשפט.

לבקשת צו הריסה ללא הרשעה 01/01/007579

להחלטה לדחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה תיק בש"ב 7579/01

 

ערעור לבית המשפט העליון על הרשעה וגזר דין בעניין בנייה ללא היתר

החלטה שניתנה בביהמ"ש העליון בהרכב של 3 שופטים.

להחלטה רע"פ 84/12

 

פסק דין ארוך ומפורט בעניין עובדתי של פיצול יחידות ואי קיום צו שיפוטי

ניתן בבית משפט לעניינים מקומיים

להכרעת הדין 0002597/ 01/14

צור קשר