ייצוג מול ממסדים

פסק דין  תקדימי של ביהמ"ש העליון בהרכב 5 שופטים, שקבע פרשנות מרחיבה "לחוק גל" באופן שיחול גם על תאגידים חקלאיים (ולא רק על חקלאי יחיד)

ביהמ"ש קיבל את הפרשנות שהציע עו"ד סביר, להוראות חוק בעניין הסדרת חובות חקלאיים, וקבע תחולתו גם על תאגידים חקלאיים, למרות שנוסח החוק קבע מפורשות  תחולה לאדם (חקלאי) ולא לתאגיד. פסק הדין הנלמד בבתי ספר למשפטים בתחום פרשנות חקיקה שיפוטית, גרע עשרות מיליוני ₪ ממאזני בנקים.

לפסק הדין רע"א 1759-93

לפסק הדין דנ"א 690/94

 

פס"ד ראשון בישראל בתחום חדש: "זיהום אורי" – קביעת פיצוי בגין סנוור מתאורת פנסים כמטרד

לראשונה בישראל, קבע ביהמ"ש, כי סנוור מתאורת לילה המגיע לבתי מגורים ומדיר שינה מעיני דיירים, מהווה מטרד. ביהמ"ש קיבל תביעת דיירים, שאיכות חייהם נפגעה באופן המזכה אותם בפיצוי, כתוצאה מתאורה שחדרה למרפסות בתיהם מהמרינה בהרצליה, ואשר יועדה לגולשי גלים בים.

לפסק הדין ת"א 29906-10-14

צור קשר