תביעת נזיקין נגד חברת חשמל – הפסקת חשמל בחתונה

כתבה אודות הליך משפטי במסגרתו חויבה חברת חשמל לשלם סך של 270,000 ₪ בגין הפסקת חשמל שגרמה להשבתה זמנית של  של חגיגות חתונה.

תביעת נזיקין נגד חב חשמל – הפסקת חשמל בחתונה

צור קשר